SUNU :

“Tarihten Geliyor, Geleceğe MLM biliminin rehberliğinde ve Kaypakkaya’nın ışıklı yolunda yürüyoruz!”

ARŞİV SİTESİ :

Nisan 1972’de Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya öncülüğünde Türkiye işçi sınıfı ve ezilen çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının nihai kurtuluş mücadelesi için, Vartinikte yakılan o görkemli ateş, başlatılan devrim yürüyüşü, 46 yıldan bugüne can bedeli kesintisiz bir mücadeleyle sürdürülmektedir.

Kaypakkaya yoldaşın kurduğu proletarya partisi, kuruluşundan bu yana faşist diktatörlüğün azgın saldırılarına mağruz kaldı. Önder yoldaş Kaypakkaya 18 Mayıs 1973’de Amed zindanlarında işkence edilerek katledildi.. Kaypakkaya yoldaşın Partisinin takipçileri o günden bu yana yüzlerce kadro, militan, üye ve savaşçısını mücadele içinde kaybetti.

Vartinik’ten, Aliboğaz’ına halk savaşı güzergahında, Gerilla mücadelesinde toprağa düşen savaşçılar, kentlerde savaşarak şehit düşen militanlar, Zindanlarda katledilen Partizanlar ve Demokratik Halk Devrimi yolunda dağlarda, ovalarda, zindanlarda, fabrikalarda, üniversitelerde, okullarda, sokaklarda sürdürülen mücadelede onurla yaşatılmaya ve bayrakları dalgalandırılmaya devam ediliyor.

Devrim, sosyalizm ve yüce komünizm davası uğrunda sürdürülen bu mücadelenin sesi olma, işçi sınıfımıza ve halkımıza, geniş kitlelere, sınıf bilinçli proletaryanın görüşlerini taşıma yolunda sürdürülen basın,yayın faaliyetimiz tüm zorluklara, baskı ve engellemelere rağmen devam etmektedir.

12 Mart Askeri faşist cuntası döneminde, 1972’de kurulan Proletarya Partisinin önderi Kaypakkaya yoldaşın katledilmesi ve fiziken yenilgi alınması sonrası, Partinin yeniden merkezileşmesi döneminde çıkarılan bölgesel yayınlar ve bülten tarzı çeşitli yayınlar olsada, esasta 1978 yılında PARTiZANolarak başlayan yayın faaliyetimiz, daha sonraları kitle yayın organları gazete ve dergiler olarak, Yeni Demokrasi, İşçi Köylü, Özgür Gelecek, Yeni Demokrat Gençlik, Yeni Demokrat Kadın ve şimdi yine Yeni Demokrasi Gazetesi olarak devam etmektedir.

2017 yılında Proletarya Partisi saflarında başgösteren sağ tasfiyeci, bölücü hizipçiliğin saflarında kalan ve burjuva hukukuna dayalı olarak, Özgür Gelecek ismini gasp edenler oldu. Ancak, Tarihten Geliyor Geleceğe Yürüyoruz şiarıyla Proletarya partisinin siyasal yol göstericiliğinde, siyasal çizgisini savunan geleneğin sesini yığınlara yazılı yayınlar yoluyla taşıma faaliyetleri büyük bir emek ve çabayla sürdürülüyor.

Emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı, Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve komünizm mücadelesi yolunda sınıf düşmanlarına karşı yürütülen mücadele yanında, sol ve devrimci saflarda işçi sınıfını zehirleyen, şovenizme, sosyal şovenizme, reformizme, Marksizm, Leninizm, Maoizm bilimini çarpıtan oportonizme, revizyonizme, troçkizme, ve her türlü karşı devrimci akımlara yönelik enternasyonal proletaryanın, proleter dünya devrimi yolunda sürdürdüğü mücadelenin savunucusu ve sesi olma yolunda;
Tarihsel hafızamız olan, çeşitli dönemlerde farklı isimlerle aynı amaç ve idealleri savunan, Partizan geleneğinin yayınlarının arşivini devrimci kamuoyu ile paylaşıyoruz.

MLM biliminin ve Komünist görüşlerin Türkiye coğrafyasında, savunulması ve yaşatılmasında 46 yıldan bugüne sürdürülen ve milyonlara maledilen Partizan geleneğinin yayın arşivini devrimci kamuoyuna sunulmasının, düşünsel dünyaya bir katkı olacağını düşünüyoruz.

 

PARTiZAN YAYINLARI ARŞİV KOLEKTİFİ

 

*DUYURU VE RİCA :

Arşivimizde çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. Takipçilerimizden ve Partizan geleneğinden olan dost ve yoldaşlarımız, ellerinde mevcut olan ( 1973- 1978 arası bölgesel yayınlar, 1985 ve sonrasında kısa süreliğine çıkartılan Denge Partizan gibi ) yayınları, arşiv kolektifimize ulaştırırlarsa, tarihimizin belgeleriyle zengin bir hafıza oluşturulmasına, genç devrimci nesillere MLM görüş ve düşüncelerin aktarılmasında önemli bir katkı sunmuş olacaklardır.